UHU Twist & Glue 35 ml

59 Kč
ks
skladem

Rychleschnoucí univerzální lepidlo s aplikátorem pro pevné a čisté lepení.

Rychleschnoucí univerzální lepidlo s aplikátorem pro pevné a čisté lepení. Otáčením aplikátoru lze upravit dávkovací hlavici na nanášení lepidla v bodech, proužcích nebo plochách. Na papír, kartón, lepenku, kůži, korek, dřevo, kov, porcelán, sklo a další materiály.


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-acetát; aceton


Ke staženíKat. číslo: 5077

Související produkty

UHU All Purpose Extra Gel 31 mlUHU All Purpose Extra Gel 31 ml54 Kčskladem
UHU Twist & Glue ReNATURE 35 mlUHU Twist & Glue ReNATURE 35 ml59 Kčnení skladem

Alternativní provedení

UHU All Purpose 35 ml/g tubaUHU All Purpose 35 ml/g tuba53 Kčskladem
UHU All Purpose 35 ml/gUHU All Purpose 35 ml/g73 Kčskladem
UHU ALLESKLEBER 5 kgDoprava zdarmaUHU ALLESKLEBER 5 kg3 945 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2023