UHU Twist & Glue 35 ml

64 Kč
ks
skladem

Rychleschnoucí univerzální lepidlo s aplikátorem pro pevné a čisté lepení.

Rychleschnoucí univerzální lepidlo s aplikátorem pro silné a čisté lepení. Otáčením aplikátoru nastavíte dávkovací hlavu tak, abyste mohli lepidlo nanášet v bodech, proužcích nebo plochách. Pro papír, karton, lepenku, kůži, korek, dřevo, kov, porcelán, sklo a další materiály.


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-acetát; aceton


Ke staženíKat. číslo: 5077

Související produkty

UHU All Purpose Extra Gel 31 mlUHU All Purpose Extra Gel 31 ml58 Kčskladem
UHU Twist & Glue ReNATURE 35 mlUHU Twist & Glue ReNATURE 35 ml62 Kčskladem

Alternativní provedení

UHU All Purpose 35 ml/g tubaUHU All Purpose 35 ml/g tuba53 Kčskladem
UHU All Purpose 35 ml/gUHU All Purpose 35 ml/g79 Kčskladem
UHU ALLESKLEBER 5 kgDoprava zdarmaUHU ALLESKLEBER 5 kg4 258 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2024