UHU All Purpose 35 ml/g

79 Kč
ks
skladem

Čiré univerzální tekuté lepidlo do domácnosti, kanceláře, školy a pro kutily. Lepí papír, sklo, korek, kov, kůži, plasty apod. Nekrabatí papír.

- Kapalné
- Transparentní
- Možnost korekce kloubů
- Nemačká papír

Univerzální lepidlo. První lepidlo UHU vyrobené v roce 1932. Lepí rychle, čistě, trvale, s možností korekce spár.

ROZSAH POUŽITÍ:
Univerzální lepidlo UHU lepí téměř vše. Není vhodné pro polystyren, PP a PE.

NÁVOD K POUŽITÍ: UHU JE VHODNÉ PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI:
Naneste na jednu stranu, přitlačte - hotovo. Na tvrdé (nesavé) materiály naneste oboustranně a nechte zaschnout. Poté znovu naneste a přitlačte.

DŮLEŽITÉ:
Nepoužívejte při teplotách nižších než +5 °C. Jak se lepidlo UHU vyrábí? Podívejte se na video: https://youtu.be/kRcItfe6Ho4


Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: Methyl-acetát; aceton


Ke staženíKat. číslo: 5057

Související produkty

UHU All Purpose Extra Gel 31 mlUHU All Purpose Extra Gel 31 ml58 Kčskladem
UHU Twist & Glue ReNATURE 35 mlUHU Twist & Glue ReNATURE 35 ml62 Kčskladem

Alternativní provedení

UHU All Purpose 35 ml/g tubaUHU All Purpose 35 ml/g tuba53 Kčskladem
UHU Twist & Glue 35 mlUHU Twist & Glue 35 ml64 Kčskladem
UHU ALLESKLEBER 5 kgDoprava zdarmaUHU ALLESKLEBER 5 kg4 258 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2024