UHU SUPER GLUE MINIS 3 x 1 g

79 Kč
není skladem
Momentálně nedostupné

Sekundové lepidlo v mini tubách. V praktickém balení 3 × 1 g pro malé opravy v domácnosti a na cestách. Šikovné do kabelky.

UHU SUPER GLUE MINIS

MALÝ, RYCHLÝ A ŠIKOVNÝ POMOCNÍK

  • Praktické balení
  • Super rychlé
  • Prémiové kvality
  • Univerzální*

POPIS VÝROBKU:

Velmi kvalitní univerzální a rychlé lepidlo v praktickém trojbalení.

ROZSAH POUŽITÍ:

Lepí gumu, plasty*, kovy, keramiku, porcelán, dřevo, a mnoho dalších materiálů.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepidlo otevřít, nanést tence na jednu lepící stranu a díly ihned stlačit. Hotovo!

*Není vhodné pro lepení PP, PE.


Bezpečnostní upozornění

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 - Zamezte vdechování par.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-2-kyanakrylát


Ke staženíKat. číslo: 15301

Související produkty

UHU Super Glue Pipette 3 gUHU Super Glue Pipette 3 g105 Kčskladem
UHU SUPER GLUE CONTROL 3 gNovinkaUHU SUPER GLUE CONTROL 3 g65 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © UHU.cz 2024