UHU CORRECTION PEN 8 ml

Tekutý korektor v tužce

UHU CORRECTION PEN 8 ml

Katalogové číslo: 25724

EAN: 4026700504255

Výrobce: UHU

Speciální opravná tekutina v tužce pro opravy a korekce psaného i tištěného textu. 100% krytí. Jednoduchá aplikace díky jemnému hrotu. Obsahuje těkavé složky - rychle se odpařuje

ROZSAH POUŽITÍ:

Všechny druhy papíru, vysoká kryvost korektoru. Vždy po ruce.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aplikujte na text, který chcete odstranit, pomocí tenkého hrotu. Vhodné i pro velmi malé plochy, rychle zasychá, dle teploty.

UPOZORNĚNÍ:

hořlavá kapalina (kat.2),
žíravost/dráždivost pro kůži (kat.2),
vážné poškození očí/vážné podráždění očí (kat.2),
toxicita pro specifický cílový orgán - jednorázová expozice (kat.3),
nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost (kat.2)