UHU PLUS 5 min schnellfest EPOXY 855 g tvrdidlo

Dvousložkové epoxidové lepidlo se zpracovatelností 5 minut

UHU PLUS 5 min schnellfest EPOXY 855 g tvrdidlo

Katalogové číslo: 6856

EAN: 4026700456950

Výrobce: UHU

Tisk katalogového listu

Cena: 2 595 Kč

* orientační maloobchodní cena
* včetně DPH 21 %

Doprava nad 600 Kč ZDARMA

<P>Vynikající kvalita tohoto rychleschnoucího dvousložkového epoxidového lepidla
zajišťuje rychlé, průzračné a pevné lepení a opravy s pevností 190 kg/cm2.
Lepidlo odolává vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům. Má
vysokou tepelnou odolnost od -40°C do +100°C. Lepidlo je po vytvrzení
krystalicky čiré.</P>
<P><STRONG>

ROZSAH POUŽITÍ:

</STRONG></P>
<P>Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC,
laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, gumy, pěnového polystyrenu
aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu
a silikonu.</P>
<P><STRONG>

NÁVOD K POUŽITÍ:

</STRONG></P>
<P>Lepené části musí být čisté suché a odmaštěné. Odstraňte uzávěr
dvoustříkačky, vytlačte plnidlo a tvrdidlo v poměru 1 : 1 (dva stejné proužky) a
řádně promíchejte – zpracovatelnost lepidla je 5 min. Lepidlo naneste
jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte
k sobě a na dobu 20 min zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce
dvoustříkačky řádně očistěte a uzavřete. Při pokojové teplotě dosáhne spoj
manipulační pevnosti po 20 minutách. Nejvyšší funkční pevnosti dosáhne spoj po
72 hodinách. Minimální pracovní teplota je 15°C. Skladujte v suchu a chladu.</P>
<P>Tabulka pevnosti v závislosti na teplotě a čase:</P>
<P>Čas Pevnost [kg/cm 2 ]<BR>10 minut ... 15<BR>30 minut ... 90<BR>60 hodin ...
110<BR>72 hodin ... 180</P>
<P><STRONG>

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

</STRONG></P>
<P>Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě důkladně omyjte
velkým množstvím mýdla a vody. Při požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice a brýle.
Nevylévejte do kanalizace.</P>
<P><STRONG>

OBSAHUJE:

</STRONG></P>
<P>Plnidlo: epoxidovou pryskyřici Tvrdidlo: aminy Xi - Dráždivý N - Nebezpečný
pro životní prostředí</P>
<P>Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném
místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Vytvrzené lepidlo je k životnímu
prostředí neutrální. Při přiměřeném používání je produkt nezávadný pro uživatele
a životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ:

tvrdidlo: není klasifikováno podle nařízení
CLP.</P>

Sdílet


Navštivte i naše další stránky

Bison

www.bison-lepidla.cz

Lepidla a tmely BISON nabízí ucelený sortiment vysoce kvalitních produktů, jak běžným spotřebitelům, tak řemeslníkům a profesionálům.

Alteco

www.alteco.cz

Vteřinová lepidla (Super Glue) a epoxidová lepidla japonské značky ALTECO jsou známa na celém světě. Velmi populární jsou též barevné popisovače ALTECO Paint Marker.

Samson

www.samson-lepidla.cz

SAMSON - vlastní značka společnosti Z - TRADE. Produkty distribuované pod touto značkou vynikají svou kvalitou a cenovou dostupností. Některé produkty nemají v této cenové kategorii a kvalitě konkurenci.

AirMax

www.pohlcovacevlhkosti.cz

Pohlcovače vlhkosti Air Max® zabraňují vzniku plísní, kondenzaci vlhkosti a odstraňují zatuchlý zápach. Jedná se o tichý a čistý systém regulace vlhkosti bez použití elektrické energie.